اندازه گیری - تولیدی لباس فرم بافتینه

اندازه گیری

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اندازه گیری

blankاندازه گیری

اندازه گیری مناسب با سایزهای متفاوت اشخاص مستلزم دقت نظر بالایی است که با جلب نظرو هماهنگی قابل انجام است. به همین منظور تیم اندازه گیری  تولیدی لباس فرم  با عنایت به ساعت کاری مشتری در محیط کار و یا با مراجعه حضوری مشتریان به این در زمان تعیین شده اقدام به این امر خواهد نمود.

فهرست